Management Centre Türkiye

Yetkinlik Bazlı Kişiye Özel Eğitim ve Gelişim Çözümleri

Yetkinlik Bazlı Kişiye Özel Eğitim ve Gelişim Çözümleri

Hızlı tüketim sektöründeki lider bir markanın İnsan Kaynakları ekibi, yetkinlik bazlı eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleme ve kişiye özel bir öğrenim çözümü sunma ihtiyacı ile Management Centre Türkiye (MCT)’ye başvurur. Hedef kitle, yöneticiler ve yetenek havuzunda yer alan potansiyel çalışanlardır.

Aralarında performans değerlendirme çıktıları, çalışan memnuniyeti anketi sonuçları, yönetici görüşleri, yeni sene iş hedefleri, kariyer planları vb. verilerle Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi çalışması belirlenir. Bu verilere ek olarak organizasyon ihtiyaçlarını tanımlamak üzere odak toplantıları ve yüz yüze görüşmeler eklenir. Tüm verilerin konsolidasyonu ile organizasyonel ve de bireysel olarak kişilerin, yetkinlikler çerçevesinde güçlü ve gelişim alanları tanımlanır. Bu alanlara göre öğrenim menüleri oluşturulur. Her bireyin 6-8 aylık dönemde alacağı gelişim faaliyetleri tanımlanır ve kişilerle paylaşılır.

Bu çalışma ile kurum içi gelişim amaçlı hedeflenen tüm veriler harmanlanarak somut sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca eğitim bütçesinin hedef odaklı ve ihtiyaca uygun harcanması için bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu çalışma bireye güçlü ve gelişim alanlarını ifade eden ve bu alanları bir adım daha ileriye nasıl taşıyacağının araç ve yöntemlerini sunan bir kaynak niteliğindedir.

Yönetici Geliştirme Programları

Bankacılık sektörünün önde gelen bir kuruluşu için kurumun yetkinliklerine göre değerlendirme sürecinden geçen ve seçilen yönetici ile yönetici adaylarının gelişimi için uzun soluklu bir eğitim ve gelişim programı tasarlanıp uygulanmıştır.

Öğrenme Merkezi Uygulaması

Hızlı Tüketim ürünleri sektöründe önde gelen uluslararası bir firmanın satış ekibinde yönetici konumundaki satış müdürlerine ve pazarlama araştırmaları servisi çalışanlarına yönelik olarak gelişim planlarının oluşturulmasını hedefleyen bir gelişim merkezi tasarlanıp uygulanmıştır.