Management Centre Türkiye

Ortak Dil Ortak Hedef Projesi

Ortak Dil Ortak Hedef Projesi

Bir şirketin kültürü bir yapının içinde yer alan çimento gibidir; birleştirici ve taşıyıcıdır, yapının öz unsurudur. Kültürün doğru dengelerde olması ve sağlamlığı şirketin sürekliliğinin garantisidir.

Bunun bilincindeki bir hızlı tüketim firması; gelişen şirket kültürünü incelemeyi, hedeflere uygun kültür ile mevcut kültür arasındaki farkları belirleyerek bu farkları aşmaya yönelik gelişim çalışmaları yürütmeyi kararlaştırıp, Management Centre Türkiye (MCT)’yi danışman ekip olarak davet ederler.

Bu şekilde Denison Modeli’ni ilk kez temel alan bir kurum kültürü analizi projesi tamamlanmıştır. Buradan elde edilen bulgular ışığında organizasyonel gelişim ve öğrenme planları oluşturulur. Bir yıl sonra kurum kültürünün değişen rekabet şartlarına uyumu ve şirket çalışanlarının beklenen şirket performansına ayak uydurabilmesi için ilerlenmiştir.

Yöneticilerde, dört temel insan davranışına ve buna bağlı değişken duygusal zeka yaklaşımlarıyla ilgili farkındalık oluşturulup, ayrıca; büyük resmi görme, strateji oluşturma, önceliklendirme ve planlama, problem çözme, karar verme, müzakere becerileri ve ikna tekniklerine bağlı yetkinlikler üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Aynı yıl çok önemli başka bir gelişmeye de sahne olur: şirketin kurumsal varlığını sağlamlaştıracak ve sürekli kılacak “Ortak Kurumsal Değerler” tanımlanır.

Management Centre Türkiye (MCT), bu sürecin yönetmenliğini ve danışmanlığını yürütür. Bu arada hem ortaklara hem de diğer tüm paydaşlara karşı daha net bir resim ortaya koyabilmek ve şirketin hedef sürecine tüm yönetim birimlerinin katılabilmesi amacıyla şirketin hedef yayılım projesi başlatılır. Management Centre Türkiye (MCT) danışmanları yöneticilerle bire bir görüşmeler yaparak tüm şirkete yayılması gereken hedefler hakkında fikirler aldılar ve temel kriterler belirleyip, bu fikirler doğrultusunda hedef yayılım modelini geliştirdiler. Tüm bu adımlar şirketin sürekli değişen rekabet şartlarında ayakta kalabilmesi için katkılar sağlamıştır.