Management Centre Türkiye

MCT Interim Management Solutions

MCT Interim Management Solutions

mct_interim_logoManagement Centre Türkiye (MCT), Organizasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık hizmetleri sunan bir yönetim danışmanlık şirketidir. Executive Interim Management (EIM) ise Avrupa’da dönemsel yönetim kavramına öncülük etmiş, yönetici araştırma şirketi Egon Zehnder ile Hollandalı yönetim danışmanlığı şirketi Boer & Croon tarafından 1989 yılında kurulmuştur. 25 yıldır 7 bin başarılı proje gerçekleştiren EIM, dönemsel yönetim çözümlerinde lider olarak 12 ülkede operasyonlarını yürütür. EIM, dünyanın herhangi bir yerinde proje bazında müşterilerine 20 bin üst düzey ve uzman yöneticiden oluşan mevcut yönetici bilgi bankasıyla yönetim projelerinde destek sağlar.

www.eim.com

Dönemsel Yönetim Çözümleri

Dönemsel yönetim bir organizasyonda geçiş veya değişim dönemini yönetmek için yönetim kaynakları ve kanıtlanmış uzmanlık becerilerinin aktarıldığı bir alandır. Dönemsel Yönetici, organizasyonlar için değer yaratan üst düzey yöneticilerdir. Bu yöneticiler; yatırımın geri dönüşü, hız, uzmanlık, objektif olmak, sorumluluk, etkinlik ve odaklanma faydalarını yaratır.

Organizasyon

Uzman yönetim yeteneklerine hızlı erişim

Dönemsel yöneticilerin organizasyonların yürütmesinde yer alması, ihtiyaçlara bağlı olarak belirlenmiş bir süre için organizasyona katkı sağlar. Dönemsel yöneticiler, fonksiyonları ve sektörel uzmanlıklarıyla geniş bir yelpazede deneyime sahip olmaları sayesinde projelere kısa bir süre içinde dahil olup, oluşturdukları iş planlarıyla katkı sağlamaya başlar.

Dönemsel yöneticiler, değişim sürecinde başarılı stratejiler geliştirmek ve uygulamaya koymakta rol alır. Her birinin değişimi yönetmek ve hedefleri gerçekleştirmekte önemli başarıları mevcuttur. Geniş operasyonel ve yönetsel deneyimlerini fonksiyonel bir alanda; uzmanlık, sektör, pazar ve ülke bilgilerini organizasyona katkı sağlamak için uygularlar.

Girişim sermayesi için çözümler

MCT Interim Management Solutions, en iyi yönetim çözümlerini özel sermaye işleminin bütün aşamalarında sunarak değerini genişletir: Potansiyel portföy şirketlerini kurar, değerlendirir ve pazarlar. Değerlendirme aşamasında, konusunda uzman üst düzey yöneticiler ile esas bilgiyi elde etmek ve en uygun olan bilginin gelecekte de değer girişimi sağlaması amaçlanır. MCT Interim Management Solutions yönetici takıma değerini veren uygun iş bilgisine sahip yetenekli uzmanlarıyla uygulama ve spesifik iş süreçlerinde, potansiyel portföy şirketlerine deneyim kazandırır.

Bir portföy şirketi, performans iyileştirme veya dönüşüm çözümleri için hızın önemli olduğu durumlarda yönetici kaynağı sağlayarak, kısa sürede yönetim ekibinde görev alabilecek Dönemsel Yönetici temin edebilir.

Son olarak bir portföy şirketinin satılması sürecinde yönetim ekibi değer sağlayan en önemli unsurlardan biridir. MCT Interim Management Solutions, şirketin satışı aşamasında yönetim ekibinin güçlendirilmesi için de çözümleri sunar.

Maksimum etki ile performans iyileştirme, hızlı sonuçlar

Dönemsel Yönetim bu alanlarda iş performansını artırır:

 • İyi performans sergilemeyen bir şirket, iş birimi, fabrika ya da işletmenin fonksiyonunu canlandırmak,
 • İş değerinde önemli bir artış için yatırımcı beklentilerini karşılamak,
 • Fon çıkışı ya da halka arz sürecinde başarı sağlamak,
 • Karı artırmak, maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ya da işletme sermayesi azaltmak,
 • Yeni pazarlar, kanallar veya özel alanlar ya da yurtdışı ofisleri açık veya üretim tesislerinin yönetimi,
 • Önemli bir satın alma ya da birleşmeyi yönetmek.

Dönüşüm Süreçleri

Deneyimli yöneticilerin; değişim yönetimi, şirket kuruluşları, birleşme ve satın almalar veya hızlandırılmış büyüme alanlarında kanıtlanmış deneyimleri vardır.

Önemli yapısal değişimleri yönetmek için değer yaratırlar:

 • Finansal problemler,
 • Azalan karlılık,
 • Yetersiz kaynaklar ve şirketin uzun vadeli stratejilerine katkı,
 • Etkili olmayan liderlik,
 • Azalan iş performansı ve beklenmedik sorunları veya yeni fırsatları değerlendirmek.

Biz değişime deneyimli dönemsel yöneticilerimizi dahil ederek katkı sağlıyoruz. Dönemsel yöneticiler bireysel veya takım görevlerine bir iki hafta içinde CEO, CFO ve COO olarak çeşitli sorumluluklar üstlenerek dahil olur. Bu yöneticiler gerektiğinde global olarak çalışmak, mevcut yönetim ekibini tamamlamak için hazır olur.

Dönemsel Yönetici

Uzman iş bilgisi ve geniş endüstri deneyimiyle güvenilir profesyonellerdir. Ticari olarak deneyimli ve iş bilgisine sahip, hedef odaklı başarıları kanıtlanmış üst düzey yöneticilerdir. Dönemsel yöneticiler projelerde sonuç odaklı görev alır, iş hedefleri doğrultusunda açık görüşlü, lider ve pragmatik yaklaşımı benimser.

Performans iyileştirme girişimi için genellikle dört aşama mevcuttur:

 • Analiz-Gerçek sorunun ve nedenlerinin ne olduğunu belirlemek,
 • Tasarım-Potansiyel çözümler yaratmak ve en uygununun seçilmesi,
 • Uygulama-Çözümü uygulamak ve tüm gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Takip-Sürekli performansı artırmak için yeni yollarını arıyor iken ‘‘yeni yol’’un kabul edilmesini sağlamak.

Dönemsel Yöneticiler uygulamaların içinde bulunur ve uygulamaların gerçekleştirilmesinde aktif rol alır. Şirketlerdeki değişim sürecinde işleri hızlandırmak için, uzman bilgisi, tavsiye ve rehberlik ihtiyacı duyulan, çözümlenmesi gereken bir konu olmalıdır. Bu sorunun çözümü için uzmanlık ihtiyacı doğrultusunda, dönemsel yöneticilerin bilgi, beceri ve deneyimleri çerçevesinde projede yer almak için doğru yöneticileri belirlemekteyiz.