Management Centre Türkiye

Management Centre Türkiye (MCT)  “Avrupa Liderlik Üniversitesi”ni kuruyor.