Management Centre Türkiye

Liderlik Gelişim Çözümleri

Liderlik Gelişim Çözümleri

Organizasyondaki liderlerin ve lider adaylarının kendilerini ve ilişkide bulundukları tüm paydaşlarını daha iyi tanıyarak liderlik bakış açısı geliştirmelerine yönelik eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.

Liderlik Gelişim Çözümleri ile lider ve lider adaylarında, varlıklarını güçlendirecek, ilham veren rol modellere dönüşmelerini sağlayacak, kendileriyle birlikte organizasyonel dönüşüme katkıda bulunacak davranış değişiklikleri hedeflenir.

Çözümlerimiz

Liderlik Yetkinliklerini Değerlendirme

Sekiz liderlik boyutu, dört liderlik stili çerçevesinde lider ve lider adaylarının yetkinlikleri değerlendirilir. Liderlerin liderlik boyutlarında ve stillerindeki etkililik alanları belirlenir ve raporlanır.

Liderlik Kültürünün Oluşturulması

Organizasyonlara özel liderlik modellerinin geliştirilmesini içeren danışmanlık çözümleridir.
Mevcut liderlik yaklaşımlarının analizi yapılarak organizasyonların hedef ve stratejileri ile uyumlu liderlik gereklilikleri oluşturulur. Liderlikte ortak dil gelişimini ve yöndeşliğini sağlayan lider takımına yönelik fasilitasyon programlarını içerir.

Liderlik Gelişim Programları

Liderlik gelişimini destekleyen bireylerin liderlik potansiyellerini ortaya çıkaran modüler eğitim programlarıdır.

Bilgi Talep Formu

 

Onaylama