Management Centre Türkiye

Kurumsal Değişim ve Stratejik Yön Çalışması

Kurumsal Değişim ve Stratejik Yön Çalışması

Türk bankacılık sektörünün lider bankalarından birinin pazarlama ve marka ekibi, mevcut pazar lideri kredi kartı markalarının yeniden konumlandırılması, bu değişim sürecinin ekip tarafından doğru algılanarak stratejinin ekip içinde uygulanması amacıyla Management Centre Türkiye (MCT)’ye başvurur. Hedef kitle, markanın çerçevesindeki tüm yöneticilerdir.

Banka tarafındaki çekirdek proje ekibiyle eğitim ve gelişim ihtiyaç analizi yapılarak elde edilen veriler ışığında özel bir program, Management Centre Türkiye (MCT) danışmanları tarafından hazırlanır. Projenin aşamaları, konunun kademeli olarak yöneticilerden sahaya doğru aktarılması yönündedir.

çalışmanın en kritik adımı tüm yöneticilerin iki tam günlük bir grup çalışmasında bir araya getirildiği kısmıdır. Burada yeni konumlandırmanın ve değişim sürecinin taşıdığı anlam, katılımcılara Management Centre Türkiye (MCT) danışmanlarının ve bankanın proje ekibinin katkılarıyla interaktif bir paylaşımda aktarılır.

İki gün boyunca katılımcılar grup çalışmaları, trend sunumları, yaratıcı aktiviteler, DVD seansları, canlı müzik, atölye çalışmaları aşamalarından geçerek değişimi, kendi sorumluluk ve katkılarını görürler; aksiyon adımları tanımlanır ve yeni konsepti sahiplenirler. İki günlük toplantının öncesinde ve sonrasında da tüm katılımcılarla interaktif iletişim kurularak konunun sürekliliği sağlanır.

Bu çalışmayla kurumsal değişim sürecindeki pazar lideri bir şirketin yeni atılımının tüm ekip tarafından aynı düzeyde algılanması, sahiplenilmesi ve uygulanması yönünde somut sonuçlar elde edilmiştir. çalışma, ekiplerin değişim yönetiminde ve yenilikçilikteki başarısının stratejik iç iletişimle ilişkisini ifade eden, ilgili araç ve yöntemlerini sunan bir referans niteliğindedir.