Management Centre Türkiye

İnanıyoruz ki

İnanıyoruz ki

İnsan akıl, beden ve ruh bütününden oluşur.

Her insan sonsuz potansiyele sahiptir.

Bireylerin gelişimi, nasıl öğrendiklerini keşfederek başlar.

Gelişimin ilk adımı, bireyin kendi gelişim sorumluluğunu alması ve uygulama alanları yaratmasıdır.


Yönetici görev ve ilişki odağı arasındaki dengeyi kurar.

Her yönetici ekibinin potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Yöneticinin gelişimi kendini ve ekibini tanımakla başlar.

Yöneticiliğin ilk adımı, güncel yönetim araçlarıyla donanımlı ve insan odaklı olmaktır.


Liderlik ilişkisel bir süreçtir.

Her lider varlığının ve amacının etkisinden güç alır.

Liderlerin gelişimi farkındalıkla başlar.

Liderlik kültürünün ilk adımı, ilham veren ‘rol model’ liderlerin oluşturulmasıdır.


Organizasyonlar diyaloglardan oluşur.

Her organizasyon ilişki ağları ve insanların etkileşimlerinin bütünüdür.

Organizasyonların dönüşümü diyalogların değişimi ile başlar.

Kültürel dönüşümün ilk adımı, liderlerin kendi bireysel dönüşüm sorumluluğunu almasıdır.