Management Centre Türkiye

MCT Danışmanlık Yönetici Ortağı Tanyer Sönmezer – Kanal 24 / Tıkırtı Gazetesi

MCT Danışmanlık Yönetici Ortağı Tanyer Sönmezer – Kanal 24 / Tıkırtı Gazetesi